SVT framtidssäkrar med fiber

- SVT arbetar ständigt med att utveckla sättet att producera TV till lägre kostnad och högre kvalitet. Säkerligen kommer vi att öka andelen program och tjänster som använder fiberoptik.
De senaste åren har ett nytt produktionssätt för TV-sändningar utomhus blivit möjligt. Genom att förbinda TV-kameror och/eller sändningsplatsen ute på fältet med fiber direkt till kontrollrummet ges möjlighet till effektiv och miljövänlig produktion med yttersta HD-kvalitet.

Så här berättar Per Vidar Lundberg, Direktör Teknik och Utveckling på SVT:

- Vi väljer kontributionslösningar utifrån lämplighet. I många sammanhang, främst i städer, finns det goda infrastrukturlösningar för fiberoptik som vi gärna använder. Det är ett bra komplement till andra lösningar som signal via satellit eller 4G-teknik.

- Alla tekniklösningar har för- och nackdelar. Fiberteknik är snabbt och oftast kostnadseffektivt. Täckningsgraden ökar ständigt och det uppstår sällan kapacitetsproblem.

Direktuppkopplingen förenklar produktionen

- SVT arbetar ständigt med att utveckla sättet att producera TV till lägre kostnad och högre kvalitet. Säkerligen kommer vi att öka andelen program och tjänster som använder fiberoptik.

Stokab är leverantör av det fibernät som möjliggör för SVT att använda sig av ett produktionssätt baserat på fiberförbindelser.