Kartservice

Stokabs kartservice

Schackta, borra eller spränga

Ska du utföra någon form av markarbete? Använd dig av den kostnadsfria webbtjänsten ledningskollen.se för att se om det finns några ledningar inom ditt arbetsområde.

Tillståndsansökan

Markarbeten som skall utföras i gatu- och parkmark kräver särskilt tillstånd. Kontakta den kommun där arbetet skall utföras.

Inom Stockholm stad kontaktar du Trafikkontoret.


Kabelutsättning

När du har ett ärende registrerat i Ledningskollen är du välkommen att kontakta oss vid kabelutsättning. Er beställning bör vara oss tillhanda senast en vecka innan arbete skall påbörjas. Kontakta oss för mer information. 

E-post: kabelanvisning@stokab.se


Kontakta oss

Frågor om kartor
kartservice@stokab.se

Kabelutsättning
kabelanvisning@stokab.se

Ledningskollen

Illustration på grävskopa från ledningskollen.se

Ledningskollen är en webbtjänst som underlättar kommunikation mellan ägare av nedgrävd infrastruktur i form av olika ledningar och de som vill veta var dessa finns.

ledningskollen.se