Avbrott när Stockholm växer

Stokabs personal skarvar fiber vid gatubrunn
I en växande stad som Stockholm byggs- och grävs det alltid på olika platser. Det är nästan alltid i samband med byggen som vi får våra kablar avgrävda. För att minimera skadan för våra kunder har vi service dygnet runt.

Vid avbrott på någon av våra kablar rycker vi omgående ut. Så fort vi hittat var kabeln är skadad påbörjas lagning. I de fall då vi bedömer att det tar lång tid att åtgärda felet eller om vi inte kommer åt kabeln, vid till exempel brand, kopplar vi om de drabbade kundernas förbindelser i vårt nät. Detta för att våra kunder så snabbt som möjligt ska få igång sin verksamhet.

Vi tillfället då avbrottet upptäcks har vi inte direkt information om hur många "abonnenter" som drabbas och vi vet heller inte vad våra kunder använder förbindelserna till.

Stokab hyr endast ut obelyst svart fiber och kunderna står själva för den aktiva utrustningen.

Samhällsviktiga verksamheter prioriteras

Som kund kan man köpa olika så kallade SLA-nivåer (Service Level Agreement). Utifrån den SLA-nivå som köpts prioriteras kunderna vid avbrott. Vid kris prioriterar vi alltid samhälls-viktiga funktioner som sjukvård, finansiellt etc. Många kunder med viktig verksamhet har valt att hyra så kallade redundanta förbindelser, det vill säga att en adress är ansluten med fiber från två olika håll. Därmed påverkas verksamheten inte lika allvarligt om avbrott sker på en av förbindelserna.


Kontakta oss

Susanne Lekengård, kommunikationschef

Susanne Lekengård

Kommunikationschef

Telefon:
08-508 30 240

Mobil: 076-12 30 240

 

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Stokabs Kommunikationsenhet