Årsredovisning för 2016 klar

I Stokabs nät finns runt 600 noder där våra kunder placerar sin aktiva utrustning. För att utrustningen ska fungera väl och vara skyddad finns el, kyla och övervakning i noderna
Årets goda resultat är en följd av hög efterfrågan och hårt arbete. Resultatet ger oss goda förutsättningar att möta utmaningarna som dagens och morgondagens digitaliserade samhälle står inför.

Resultatet är det bästa i företagets historia. För hela koncernen ökade Nettoomsättningen med 30 Mkr till 752 Mkr (722). Orderingången uppgick till 338 Mkr (248) och antalet levererade nya förbindelser uppgick till 2.868  (2.173). Siffror inom parantes avser 2015.

I den verksamhetsbeskrivande delen av Årsredovisningen inleder vi med en kort beskrivning av arbetsprocessen vid beställning av fiberförbindelser - Så här fungerar det!

Flertal kunder har sin utrustning i någon av nätets 600 noder. Vi beskriver hur platserna hålls skyddade och övervakade.

Uppkopplad, Innovativ och Öppen

För att möta Stockholms stads vision av den digitala utvecklingen har vi i årets upplaga valt att beskriva Stokabs verksamhet utifrån tre nyckelord; Uppkopplad, Innovativ och Öppen.

I delen Uppkopplad får du ta del av hur Stokabs fibernät bidrar till att göra Stockholm till en av världens mest uppkopplade städer.

Under Innovativ berättar vi bland annat om Stokabs del i Urban ICT Arena testbädd för en smartare stad.

Stokabs väl utbyggda fibernätet i Stockholm är en förutsättning för att kunna utveckla en rad olika smarta samhällstjänster. Mer om det finns att läsa under avsnittet Öppen.

Ladda ner och läs hela årsredovisningen


Ladda ner

Stokabs årssredovising 2016

Årsredovisning 2016
(Pdf 2 MB, öppnas i eget fönster)

Presskontakt

Susanne Lekengård, kommunikationschef

Susanne Lekengård

Kommunikationschef

Telefon:
08-508 30 240

Mobil: 076-12 30 240

 

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Stokabs Kommunikationsenhet