Beröm för Svenska stadsnäten

Mer än 90% av flerfamiljsfastigheter anslutna till
OECD berömmer i en ny rapport, svenska kommuners satsning på stadsnät som skapar nya möjligheter för tillväxt och välstånd samt spelar en viktig roll för att tillhandahålla avancerade bredbandstjänster.

I OECD-rapporten lyfts en mängd positiva effekter stadsnäten bidragit till genom att driva på utbyggnaden av fibernät, bland annat social och ekonomisk utveckling av samhällen, städer och regioner, lägre slutkundspriser, social och ekonomisk tillväxt samt ökad tillgång till avancerade kommunikationstjänster för såväl privat och offentlig sektor.

Rapporten visar också kommunernas satsningar via stadsnät har främjat utbyggnaden av fibernäten och pressat priserna. I Stockholms stad kan cirka 90 procent av hushållen använda Stokabs öppna och operatörsneutrala fibernät

Karin Wanngård

 

 

 

 

Läs Finansborgarrådet Karin Wanngåd kommentarer kring OECD-rapporten
(Sida öppnas i eget fönster)

Mölleryd, B. (2015), "Development of High-speed Networks and the Role of Municipal Networks", OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 26, OECD Publishing, Paris.
Läs mer och ladda ner hela rapporten från OECD 
(Sida på engelska öppnas i eget fönster)


Presskontakt

Susanne Lekengård, kommunikationschef

Susanne Lekengård

Kommunikationschef

Telefon:
08-508 30 240

Mobil: 076-12 30 240

 

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Stokabs Kommunikationsenhet