Brista - nytt område för datacenter tillgängligt

Kartvy över Stockholm Data Parks nya område Brista
Nu finns nytt grönområde för datacenterinvesteringar inom värmeåtervinning tillgängligt 32 km norr om centrala Stockholm. Området – som ligger i närheten av Stockholm Exergis kraftvärmeverk i Brista – presenterades av Stockholm Dataparks vid årets Energy Smart-konferens, där både Stokab och Stockholm Exergi deltog.

Stockholm har som mål att år 2030 ska all uppvärmning bygga på fossilfria bränslen. Som en del av detta arbetar Stockholm Exergi på att ersätta det som finns kvar av produktion byggd på fossila bränslen med en ökad mängd värmeåtervinning från data centra. Idag har bolaget tecknat kontrakt för värmeåtervinning som motsvarar 3,5 % av stadens behov av uppvärmning och målet är att nå 10 %. Förra året ökade värmeåtervinningen med mer än 35 %.

Brista området utgör en del av Stockholm Data Parks mål att lansera områden för hållbara data centra operationer med betald värmeåtervinning. Likt andra områden för Stockholm Data Park är Brista området planerat för datacentra och nödvändig infrastruktur för energi, fibrer och värmeåtervinning är tillgänglig eller iordningställd och detta för att skynda på processerna med beslutsfattande och byggnation för investerare och operatörer inom data centra. Området är beläget i Brista, i Sigtuna kommun, 32 km från stadens center och 8 km från Stockholms internationella flygplats, Arlanda.

Inledningsvis är 220 000 kvadratmeter och 20 MW energi tillgängliga. År 2022 kommer 30 MW energi att finnas tillgänglig och ägaren av nätet undersöker planer på att förse området med upp till 100 MW mot slutet av nästa decennium. Det pågår också ett arbete med att utvidga området med ytterligare 400 000 kvadratmeter.

Erik Rylander, chef Stockholm Data Parks Stockholms Exergi"Vi är glada över att lansera Brista området idag. Under det senaste året har vi arbetat hårt med att komplettera vår portfölj med tillgängliga områden med ett stort grönområde som motsvarar behoven hos operatörerna vid större data centra. Detta område kommer att utgöra en del av en mycket dynamisk pågående utveckling i Sigtuna och runtom Arlanda flygplats. Dess bidrag i form av uppvärmning av området och övriga Stockholm kommer att vara betydande, säger Erik Rylander, chef över Stockholm Data Parks vid Stockholm Exergi.


Mer information

Logotyp Stockholms Dataparks

Stockholm Data Park är ett initiativ där Stockholm Stad, Ellevio, Stokab och Stockholm Exergi gått samman för att attrahera datahallsinvesteringar till Stockholm för att öka värmeåtervinningen i datahallsbranschen samtidigt som Stadens miljömål att bli helt fossilfri underlättas. Datacenter Dynamics är datahallsbranschens största mediaaktör.

Stockholm Data Parks English flag - symbol for more information in english

Data Park Brista

Klicka för större bild
Landareal:

Fas 1: 220 000 m2
Fas 2: 400 000 m2

Maximal byggnadsareal:
Fas 1: 60 %

Byggnadens maximala höjd:
ca 30 m

Energi:
-2020: 20 MW
-2022: 30 MW
-2030: 100 MW

Avstånd Brista:
8 km till Stockholms internationella flygplats
32 km till Stockholm city