Einar Mattsson väljer Stokab

Husnod till ett flerfamiljshus
Einar Mattsson väljer Stokab i fibersatsning för såväl eget som förvaltat fastighetsbestånd. Som en del i en arbetet med att vidareutveckla såväl kunderbjudande som fastighetsdrift tecknar Einar Mattsson Fastighetsaktiebolag ett långsiktigt avtal med Stokab.

Genom avtalet kan Einar Mattsson själva nyttja Stokabs fibernät för att säkerställa och framtidssäkra kommunikationen till såväl byggnaderna som hyresgästerna i koncernens fastigheter och i de fastigheter som Einar Mattsson förvaltar.

Lösningen medför möjligheter för Einar Mattsson att, med Stokabs svartfiberinfrastruktur som grund, utveckla och driftsätta nuvarande och framtida förvaltnings- och kommunikationstjänster.

"Med Stokab ser vi en möjlighet att säkerställa att vi har kommunikationsinfrastruktur som klarar behoven såväl idag som i framtiden. Det gör det möjligt för oss att ligga i framkant med att erbjuda effektiva förvaltnings- och kommunikationstjänster och innehåll, säger Mikael Dimadis Förvaltningschef på Einar Mattsson"

" Avtalet visar på vår styrka att kunna erbjuda valfrihet för både företag och hushåll genom en konkurrensneutral IT-infrastruktur. Einar Mattsson är en av de största privata fastighetsägarna i Stockholm och att de väljer att använda vårt nät som en utgångspunkt för sitt nuvarande och framtida erbjudande till sina fastigheter och hyresgäster är väldigt glädjande, säger Staffan Ingvarsson VD på Stokab"


Kontakta oss

Susanne Lekengård, kommunikationschef

Susanne Lekengård

Kommunikationschef

Telefon:
08-508 30 240

Mobil: 076-12 30 240

 

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Stokabs Kommunikationsenhet