Stokab på FTTH Council 2018

Vid årets FTTH konferens representerades Stokab bland annat av Staffan Ingvarsson, VD och Veronica Thunholm, vice VD. Båda deltog vid olika seminarium för att berätta om Stokabmodellen det vill säga fördelarna med den konkurrensneutrala IT-infrastrukturen i Stockholmsregionen.

Videointervju 

I samband med konferensen fick FTTH Council Europe TV en stund med Stokabs VD, Staffan Ingvarsson. Se filmen på vår YouTube-kanal


Stokabs vice VD Veronica deltog under programpunkten "Which ultra-broadband network for a 5G economy and society? The wholesale-only FTTH business case" med underrubriken ”The wholesale-only model in practice - presentation of national cases”.

Veronica Thunholm, vice VD Stokab på FTTH Council 2018Veronica berättade om Stokabs nät och hur modellen med att enbart upplåta svartfiber till marknaden har gjort att många operatörer och tjänsteleverantörer verkar i Stockholm samt att slutkunds-priserna är jämförelsevis låga.

Under framträdandet tog Veronica också upp om förberedelserna för att bygga ut nätet i gaturummet – inför kommande 5G, Smart City och Internet of things.


Se videointervju

Videointervju med Stokab vd, Staffan Ingvarsson vid FTTH Coucil 2018

Se intervju med Staffan Ingvarsson där Brian Dolby från FTTH Council Europe TV ställde frågor om Stokab och vårt fibernät i Stockholm.

Se filmen i vår YouTube-kanal

FTTH Council 2018

FTTH logotyp

 

FTTH Council ägde rum den 15-17 februari och är med sina 3 000 deltagare från 94 länder världens största konferens som riktar sig till aktörer inom fiberbranschen. I årets program lyfts bland annat ämnen som Digital Single Market, FTTH till Fiber till Allt (IoT) och Smart Cities upp.