Stokab på FTTH Council 2018

Vid årets FTTH konferens representerades Stokab bland annat av Staffan Ingvarsson, VD och Veronica Thunholm, vice VD. Båda deltog vid olika seminarium för att berätta om Stokabmodellen det vill säga fördelarna med den konkurrensneutrala IT-infrastrukturen i Stockholmsregionen.

Stokabs vice VD Veronica deltog under programpunkten "Which ultra-broadband network for a 5G economy and society? The wholesale-only FTTH business case" med underrubriken ”The wholesale-only model in practice - presentation of national cases”.

Veronica Thunholm, vice VD Stokab på FTTH Council 2018Veronica berättade om Stokabs nät och hur modellen med att enbart upplåta svartfiber till marknaden har gjort att många operatörer och tjänsteleverantörer verkar i Stockholm samt att slutkunds-priserna är jämförelsevis låga.

Under framträdandet tog Veronica också upp om förberedelserna för att bygga ut nätet i gaturummet – inför kommande 5G, Smart City och Internet of things.

Intervju med Stokabs VD kommer inom kort

Staffan Ingvarsson, vd på StokabDen 15 februari sker en videointervju med Staffan Ingvarsson från FTTH Council 2018. Länk till filmen kommer att publiceras här så snart den finns tillgänglig.


FTTH Council 2018

FTTH logotyp

 

FTTH Council är med sina 3 000 deltagare från 94 länder världens största konferens som riktar sig till aktörer inom fiberbranschen. Årets seminarium genomfördes mellan den 13-15 februari 2018.

Läs hela programmet för FTTH Council 2018