Netnod säkerställer bättre Internet i Stockholm

LM Jobäck, CEO på Netnod
Netnod har förstärkt sina Internet-knutpunkter i Stockholm vad gäller redundans genom ytterligare fiberförbindelser. Företagets CEO, LM Jobäck, berättar om satsningen som är ett led i deras huvudsakliga uppdrag; att vidareutveckla de centrala knutpunkterna i Sveriges del av Internet på ett neutralt och självständigt sätt.

Netnod Internet Exchange i Sverige AB är ett helägt bolag till Stiftelsen för Telematikens utveckling. Stiftelsen skapades 1997 då de stora aktörerna på marknaden såg en vinning med en oberoende aktör vars enda syfte är att driva utvecklingen av Internet framåt.

Netnods fyra ben

• drift och utveckling av nationella knutpunkter för trafikutbyte mellan Internetoperatörer
• exakt tidgivning över Internet
• drift av domännamns-servrar (i dagsläget cirka 70 stycken över hela norden)
• höghastighetsuppkopplingar mellan datahallar (10 Gbit/s och uppåt)

Netnod har valt att mellan Stockholms största datahallar koppla upp ytterligare fiberförbindelser via Stokabs nät för att på så sätt skapa ännu robustare och stabilare internetuppkopplingar.

Så här svarar LM Jogbäck, CEO på Netnod, med erfarenhet av bland annat Stokabs motsvarighet i Zurich, om vilka utmaningar Sverige står inför:

– Tillgången på svartfiber är god i Stockholm. Men Sverige behöver ett ännu finmaskigare nät av fiber över hela landet för att säkerställa redundans så ett enskilt avbrott får så liten inverkan som möjligt.

– Stadsnät som äger sitt fibernät men också levererar tjänster, dvs belyser nätet, gör i praktiken ett teknikval åt sin kund, vilket är hämmande för teknikutvecklingen.

Fördel med samordning

Många länder som byggt sina nät i närtid har haft möjlighet att investera i ny teknik och nya standarder. Sverige ligger exempelvis efter Zimbawe vad gäller användandet av senaste IP-protokollet (IPv6). Men Sverige har en stor fördel gentemot andra länder; vårt demokratiska samhälle.

– Samordning av infrastruktur kommer att vara ett lands framgångssaga. El, vatten, transport och fiber har allt att vinna på en samordning, för att minska ett lands sårbarhet vad gäller alla fyra nätverken.

– Med rätt regler och lagar skapade av en övergripande instans – i Sveriges fall PTS och MSB – så kommer marknaden själv att bidra till utveckling av befintliga lösningar. Att skapa parallella nät kommer endast att ta resurser från det befintliga i form av arbetskraft, redundans, robusthet, kapital, kompetens, kunder etc.

Avslutningsvis kommenterar LM Jogbäck framtidsförutsikterna så här:
– Fortsätter Sverige att ge neutrala aktörer som oss själva och Stokab ansvar för landets IT-infrastruktur så ser framtiden ljus ut; vårt syfte är ju endast att skapa ännu bättre förutsättningar för digital kommunikation. Sedan är det upp till operatörerna att genom konkurrens utveckla marknaden, standardisera sina tjänster och anamma teknikskiften.


Presskontakt

Susanne Lekengård, kommunikationschef

Susanne Lekengård

Kommunikationschef

Telefon:
08-508 30 240

Mobil: 076-12 30 240

 

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Stokabs Kommunikationsenhet