Nu kan fibernätet flytta från fastigheten till gaturummet

Tidigare har Stokab etablerat anslutningar/överlämningspunkter till fibernätet i fastigheters källare. Nu finns möjlighet för etablering av fiberanslutningar i gaturummet, något som krävs för framtida digitala tjänster i en smart och uppkopplad stad.

I 25 år har Stockholms passiva fibernät erbjudits marknaden på lika villkor. Över 100 aktiva operatörer i Stockholm kan idag leverera tjänster och bredband till fastigheter via Stokabs nät.

Stockholms stad har en strategi för att bli världens smartaste stad 2040. I en smart stad är mycket uppkopplat (Internet of Things) och nya teknologier kommer att implementeras, exempelvis 5G.

För att utvecklingen ska ta fart krävs en flexibel och högpresterande infrastruktur som kan hantera det storskaliga informationsflöde som en smart stad bygger på. Här bidrar Stokab till utvecklingen genom att förbereda nätet för en ökad finförgrening. Den smarta staden tar ett steg närmare realitet i och med att Stokab nu möjliggör för framtida anslutningar av överlämningspunkter i gaturummet.

Vad innebär detta?

Telekomoperatörer, fastighetsägare eller annan aktör på marknaden har nu möjlighet att fiberansluta platser i gaturummet för att starta leverans av framtidens digitala tjänster. Medborgare i Stockholmsregionen kan förvänta sig en utveckling av nya digitala samhällsfunktioner. Vem vet hur lång tid det dröjer innan exempelvis automatiserad prioriteringsstyrd trafikledning, sensorstyrda vattenledningar och förarlös kollektivtrafik kommer att finnas i Stockholm?


Kontakta oss

Har du några frågor om artikeln är du välkommen att kontakta någon av våra Kundansvariga


 

 

Jörgen Engvall
Jörgen
Engvall
08-508 30 256

 Bengt Forslund
Bengt
Forslund
08-508 30 284

Jörgen Hallsund
Jörgen
Hallsund
08-508 30 239

Fredrik Persson
Fredrik

Persson
08-508 30 253

Linda Saltin, Kundansvarig på Stokab
Linda
Saltin
08-508 30 245

 


Stokabs Försäljningsavdelning

Mer information

Stokab Singeförbindelse Gaturum

Stokab Singelförbindelse Gaturum utgörs av singelfiber till överlämningspunkter i gaturummet och vänder sig främst till tjänsteoperatörer.

Läs mer under våra produkter