Staffan Ingvarsson ny VD

Staffan Ingvarsson, tidigare biträdande stadsdirektör i Stockholms stad, tillträdde den 1 juli tjänsten som VD på Stokab.

Staffan Ingvarsson har arbetat 14 år i Stockholms stad. Sedan 2008 som stabschef på stadsledningskontoret och från 2011 som biträdande stadsdirektör. Som biträdande stadsdirektör har han bland annat ansvarat för stadens strategiska arbete med e-tjänster och öppna data samt företrätt Stockholms stad regionalt och nationellt i frågor kopplade till digitaliseringen.


Presskontakt

Susanne Lekengård, kommunikationschef

Susanne Lekengård

Kommunikationschef

Telefon:
08-508 30 240

Mobil: 076-12 30 240

 

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Stokabs Kommunikationsenhet