Ny rapport: Betydelsen av tillgång till kraftfullt fibernät

Kommunikationsbyrån Provins har på uppdrag av Stokab intervjuat ett antal företag från olika branscher och låtit dem beskriva vad tillgången till ett fiberbaserat bredband innebär för deras affärsverksamhet.

Oavsett bransch och storlek på företag visar intervjuerna att fiber är en förutsättning för tjänster som ställer krav på hög driftsäkerhet och bandbredd.

En väl utbyggd fiberinfrastruktur bidrar också till bättre miljö t.ex. genom minskat resande.

Ladda ner

Läs hela rapporten i svensk eller engelsk version

Rapport Provins_sv

  Rapport Provins_eng
Svensk version (PDF)   In English (PDF)

Presskontakt

Susanne Lekengård, kommunikationschef

Susanne Lekengård

Kommunikationschef

Telefon:
08-508 30 240

Mobil: 076-12 30 240

 

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Stokabs Kommunikationsenhet