Stokab på "Digitala Fastigheter 2017"

Stokab deltog den 7 september när Fastighetsvärlden arrangerar "Digitala Fastigheter 2017" – ett seminarium för fastighetsägare om den digitala utvecklingen.

Staffan Ingvarsson, VD på Digitala Fastigheter 2017

Bland talarna under dagen fanns Stokabs vd Staffan Ingvarsson. Han berättade om den väl utbyggda fiberinfrastrukturen i Stockholm och hur den möjliggör för fastighetsägare att ta del av alla tjänster som digitaliseringen medför samt vilken affärsnytta den skapar.

Läs mer om seminariet på Fastighetsvärldens hemsida


Presskontakt

Susanne Lekengård, kommunikationschef

Susanne Lekengård

Kommunikationschef

Telefon:
08-508 30 240

Mobil: 076-12 30 240

 

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Stokabs Kommunikationsenhet