Stokab fyller 25 år!

Den 24 januari 1994 tog Stockholms stads kommunfullmäktige beslut att bilda ett nätbolag - Stokab. Redan från start planerades för ett kraftfullt fibernät för att möta framtiden. Enorma mängder data har under 25 år passerat genom Stokabs nät och nu är vi redo för morgondagens digitala tjänster.

I början av 90-talet ritades Sveriges telekomkarta om. När branschen avreglerades insåg Stockholms politiker att staden behövde en konkurrensneutral fiberleverantör för att främja konkurrens, mångfald och valfrihet. Därför bildades Stokab – med uppdraget att leverera IT-infrastruktur på lika villkor för alla.

Vad vi inte visste då var att vi samtidigt lade grunden till vad som skulle komma att bli världens största öppna fibernät.

Enorma mängder data har passerat genom Stokabs 1,5 miljoner fiberkilometer sedan dess. Vårt nät har utvecklats i takt med marknadens efterfrågan och täcker i dag i hela Stockholms stad och når länets alla kommuner inklusive delar av skärgården. Totalt räcker vår svartfiber nu 38 varv runt jorden. Och det är ändå bara början.

Stockholm ska bli värdens smartaste stad 2040. Under 2019 kommer Stockholm att bli första staden i världen som erbjuder fiber i gatumiljö. Att Stockholm fortsätter sin digitala utveckling är viktigt och den smarta staden är beroende av stora mängder data.

Stockholm ska bli den mest innovativa staden i världen, och då behövs en robust och pålitlig IT-infrastruktur med fiber. Både i dag och i framtiden.
Vi är redo för den utmaningen.


 

Stokabs jubileumslogotyp


Presskontakt

Susanne Lekengård

Kommunikationschef

Telefon:
08-508 30 240

Mobil: 076-12 30 240

 

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Stokabs Kommunikationsenhet

 

Stockholms telehistoria