Stokab på trendspaning i fastighetsbranschen

seminarium om Stokab deltar på seminarietFastigheter & Digitalisering
Framtidens boende, effektiv förvaltning och digitala arbetsplatser är urval av ämnen som togs upp när Stokab deltog på "Fastigheter & Digitalisering 2017".

Fastighetsvärlden bjöd in till seminarium där en rad aktörer i fastighetsbranschen träffades för att diskutera hur digitaliseringen påverkar framtidens fastighetsmarknad.

En av dagens föreläsare gav exempel på hur fastighetsägare kan använda ny teknik för effektivare förvaltning, energibesparande åtgärder och smarta tjänster till sina hyresgäster.

Förutsättningen för det och alla andra digitala lösningar, som togs upp på seminariet, är att det finns en kraftfull fiberinfrastruktur att ansluta till - det som Stokab möjliggör i Stockholm.

Vill du veta mer om Stokabs fibernät och hur det kan ge fastigheter nya möjligheter är du välkommen att kontakta någon av våra Kundansvariga.

Läs mer

Fördelarna för fastighetsägare att vara ansluten till Stokabs fibernät.


Kontakta oss

 

Jörgen Engvall
Jörgen
Engvall
08-508 30 256

 Bengt Forslund
Bengt
Forslund
08-508 30 284

Jörgen Hallsund
Jörgen
Hallsund
08-508 30 239

Fredrik Persson
Fredrik

Persson
08-508 30 253

Linda Saltin, Kundansvarig på Stokab
Linda
Saltin
08-508 30 245