Stokabs års- och hållbarhetsredovisning 2017

Stokabs projektledare Henrik Grubbström på plats i Äppelviken, som är ett av de områden där ett antal flerfamiljshus och kommersiella fastigheter har anslutits till fibernätet under året.
Nu är vår års- och hållbarhetsredovisning för 2017 klar och finns för nedladdning här. Utöver den ekonomiska redogörelsen och årets händelser i text och bild får du för första gången ta del av Stokabs hållbarhetsarbete och de viktigaste områden som vi fokuserat på.

Resultatet är oförändrat med 234 Mkr från föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 784 Mkr (752) för hela koncernen och orderingången uppgick till 305 Mkr (338). Antalet levererade nya förbindelser uppgick till 3 681 (2 868).
Siffror inom parantes avser 2016.

Staffan Ingvarsson, vd på Stokab– Jag är oerhört stolt över hur Stokabs verksamhet har utvecklats under året, säger Staffan Ingvarsson, vd på Stokab. Den höga ambitionsnivå som formulerades i målen inför året har överträffats.

Efterfrågan på fiber har varit mycket hög och antalet levererade förbindelser under ett år har för första gången i företagets historia passerat 3 600.

Hållbarhetsredovisning

Under 2017 har vårt hållbarhetsarbete strukturerats ytterligare då vi i år, för första gången, gör en hållbarhetsredovisning med utgångspunkt från Global Reporting Initiativ (GRI) Standards riktlinjer.

I hållbarhetsredovisningen har vi fokuserat på fem viktiga områden som identifierats utifrån en väsentlighetsanalys.

Symbol Fokusområde Ökad konkurrens och valfrihetÖkad konkurrens
och valfrihet
  Symbol Fokusområde Ständig riskminimeringStändig
riskminimering
     
Symbol Fokusområde God äffärsetikGod
affärsetik
  Symbol Fokusområde Ökad mångfald och jämlikhetÖkad mångfald
och jämlikhet
     
Symbol Fokusområde Återvinna avfall och spillÅtervinna avfall
och spill
   

 

 Ladda ner och läs hela års- och hållbarhetsredovisningen


Ladda ner

Stokabs års- och hållbarhetsredovsining 2017

 

Års- och hållbarhets-redovisning 2017
(Pdf öppnas i eget fönster)

Presskontakt

Susanne Lekengård, kommunikationschef

Susanne Lekengård

Kommunikationschef

Telefon:
08-508 30 240

Mobil: 076-12 30 240

 

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Stokabs Kommunikationsenhet