Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Stokabs års- och hållbarhetsredovisning 2018
Nu är vår års- och hållbarhetsredovisning för 2018 klar och finns att ladda ner här. Utöver den ekonomiska redogörelsen och årets händelser i text och bild blickar vi i några av avsnitten framåt och berättar hur Stokab planerar på längre sikt för att möta marknadens behov.

Under 2018 anordnades en rad aktiviteter för att sprida vår kunskap vidare till våra kunder. I avsnittet Erbjudande berättar vi om vårt kundnära arbetssätt och hur vi möter de olika kundgruppernas efterfrågan nu och framåt.

Stokab skapar förutsättningar för framväxten i den Smarta staden. Vi presenterar några av de pågående projekten runt om i Stockholm. Vidare tydliggörs Stokabmodellen och fördelarna med den samt vår roll längst ner i värdekedjan.

Bästa resultatet i historien

Resultat för 2018 uppgick till 247 mkr, vilket är 13 mkr högre än 2017. Nettoomsättningen ökade med 4 % till 815 mkr (784) för hela koncernen och orderingången uppgick till 265 mkr (248) och Antalet levererade nya förbindelser uppgick till 3 296 (3 681).
Siffror inom parantes avser 2017

Citat Staffan Ingvarsson

 

Fortsatt fokus på Hållbarhet

Det strukturerade hållbarhetsarbetet fortsätter. Här redovisar vi en rad aktiviteter som genomförts under året inom de fem utvalda fokusområdena och de planerade aktiviteterna för 2019 som kommer.

Symbol Fokusområde Ökad konkurrens och valfrihetÖkad konkurrens
och valfrihet
  Symbol Fokusområde Ständig riskminimeringStändig
riskminimering
     
Symbol Fokusområde God äffärsetikGod
affärsetik
  Jämställdhet och mångfaldJämställdhet
och mångfald
     
Symbol Fokusområde Återvinna avfall och spillÅtervinna avfall
och spill
   

Ladda ner

Omslagsbild på Stokabs Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Ladda ner
(PDF öppnas i eget fönster)

Presskontakt

Susanne Lekengård

Kommunikationschef

Telefon:
08-508 30 240

Mobil: 076-12 30 240

 

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Stokabs Kommunikationsenhet