Stokabs års- och hållbarhetsredovisning 2019

Stokabs huvudkontor i Johanneshov mitt emot Globen
2019 präglades i stort av vårt 25-årsjubileum som konkurrensneutral fiberleverantör. Något som i slutet av året sammanfattades i en gedigen bok om vår historia: "Med ljusets hastighet – mot framtiden".

Under året lanserades en världsnyhet i och med "Stokab Singelförbindelse Gaturum". Den öppnar möjligheten till en fast fiberanslutning i gaturummet och stärker därmed Stockholm som en digital testbädd för framtidens digitala tjänster och produkter.

Bästa resultatet i Stokabs historia

Resultat för 2019 uppgick till 257 mkr, vilket är 9 mkr högre än 2018. Nettoomsättningen minskade med 1% till 810 mkr (815) för hela koncernen och orderingången uppgick till 240 mkr (265) och Antalet levererade nya förbindelser hamnade på 2 614 (3 296).


Veronica Thunholm vd för AB StokabÅrets resultat är återigen det bästa i företagets historia: 257 mkr. Samtidigt har vi under 2019 sett en fortsatt konsolidering bland aktörerna på bredbands-marknaden. Något som förändrar efterfrågan på våra produkter och ger oss möjligheten att förbättra vårt utbud, säger Veronica Thunholm, vd.


Fortsatt fokus på Hållbarhetsarbetet

För tredje året i rad redovisas hållbarhetsarbetets mål och aktiviteter i års- och hållbarhetsredovsningen. Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete enligt GRI (Global Reporting Initiative). Under 2019 har vi även påbörjat arbetet att redovisa vilka av Agenda 2030:s 17 globala hållbarhetsmål, med delmål, som ligger i linje med våra fem fokusområden.

 Stokabs fem fokusområden

Illustration för Stokabs fokusområden
 
Symbol Fokusområde Ökad konkurrens och valfrihetÖkad konkurrens
och valfrihet
  Symbol Fokusområde Ständig riskminimeringStändig
riskminimering
     
Symbol Fokusområde God äffärsetikGod
affärsetik
  Jämställdhet och mångfaldJämställdhet
och mångfald
     
Symbol Fokusområde Återvinna avfall och spillÅtervinna avfall
och spill
   

Ladda ner

Omslagsbild på Stokabs Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Ladda ner
(PDF öppnas i eget fönster)

Presskontakt

Susanne Lekengård

Kommunikationschef

Telefon:
08-508 30 240

Mobil: 076-12 30 240

 

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Stokabs Kommunikationsenhet