Stokabs fiber skapar testmöjligheter med 5G-nätet

5G uppkopplad bil i Urban ICTs testbädd i Kista . Foto: Lars Pehrson
Det kan kännas avlägset, men i en snar framtid kommer förarlösa bussar att vara en vanlig syn på våra gator. Forskarna på Ericsson testar redan nu att köra, bromsa och parkera på distans i testbädden (Urban ICT Arena) i Kista.

Forskning som Ericsson och andra företag genomför i Kista är möjlig tack vare den fiberinfrastruktur som Stokab rustat testbädden med och som är en förutsättning för 5G-nät. SvD Näringsliv har uppmärksammat Ericssons tester med självkörande fordon och beskriver även andra fördelar som 5G-nätet bidrar till.

Läs hela artikeln i SvD Näringsliv

Ericsson Mobility Report
Den som vill fördjupa sig mer i 5G, den femte generationen mobiltelefoni, kan i Ericssons senaste rapport läsa mer om den enorma utvecklingen som sker i den mobila teknologin.

Läs mer och ladda ner Ericsson Mobility Report


Presskontakt

Susanne Lekengård, kommunikationschef

Susanne Lekengård

Kommunikationschef

Telefon:
08-508 30 240

Mobil: 076-12 30 240

 

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Stokabs Kommunikationsenhet

 

Urban ICT Arena