Stokabs vd till nya uppdrag

Staffan Ingvarsson kommer efter fyra framgångsrika år som VD för Stokab, att lämna sin tjänst den 1 april för att tillträda som ny VD på Stockholm Business Region.

Veronica Thunholm, vice VDStokabs styrelse kommer att utse en ny VD och under tiden är Veronica Thunholm, vice VD tillförordnad VD.


Presskontakt

Susanne Lekengård, kommunikationschef

Susanne Lekengård

Kommunikationschef

Telefon:
08-508 30 240

Mobil: 076-12 30 240

 

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Stokabs Kommunikationsenhet