Digitalisering, 5G och IoT

Stockholm är världens kanske mest uppkopplade stad och det finns idag en infrastruktur med fiber som når i stort sett alla fastigheter. Två fastighetsbolag som genom anslutning till Stokabs fiber dragit nytta av digitaliseringens fördelar är SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB och fastighetsbolaget Einar Mattsson.

Välkommen till en fördjupning där Stokab tillsammans med SISAB och Einar Mattsson ger konkret kunskap om hur fibernät leder till direkt affärsnytta.

SISAB har 600 skolor och förskolor anslutna till Stokabs fibernät. Det ger dem möjlighet att övervaka och styra byggnaderna centralt, vilket gett ekonomiska vinster, förbättrad säkerhet samt drifts- och förvaltningsmöjligheter.

Det ger dem möjlighet att övervaka och styra byggnaderna centralt, vilket gett ekonomiska vinster, förbättrad säkerhet samt bättre drifts- och förvaltningsmöjligheter.

Hur har de praktiskt gått tillväga för att bygga en sådan lösning? Att framtidssäkra kommunikation till såväl byggnader som hyresgäster är idag ett måste för fastighetsägare.

Einar Mattsson berättar hur de tar sig an digitaliseringen och möjligheterna att framtidssäkra kommunikationen till såväl byggnader som hyresgäster i koncernens fastigheter och i de fastigheter som de förvaltar.

Deltagare

Niklas Dalgrip
Driftchef SISAB

Björn Schenholm
Affärsutveckling Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

Staffan Ingvarsson
VD Stokab

Moderator
Jörgen Hallsund, Stokab


Tidpunkt
Onsdagen den 19 September kl.11-12


Möt oss på Business Arena Stockholm

Tidigare artiklar

Bild husnod

 

 

 

Einar Mattsson väljer Stokab
Läs mer


Sisab Niklas Dahlgrip

 

 

 

SISAB
Hyllad fiberlösning ger miljövinsteri 600 skolor i Stockholm

Läs mer

Smart och uppkopplad stad

Logotyp Stockholms stad

Ta del av Stockholms stads arbete med digitalisering för att nå målet "Världens smartaste stad" år 2040. Läs mer