Koppla upp ditt fastighetsprojekt – från byggbod till färdig fastighet

Illustration lär mer om fiber
Välkommen till en fördjupning om fiber, fibernät, anslutning av enskilda fastigheter och sammankoppling av fastighetsbestånd. Kombinationen av en växande stad, digitaliseringens möjligheter och ett uppkopplat samhälle skapar just i Stockholm unika förutsättningar.

Vi bjuder in till en snabbutbildning där 25-års samlade kunskaper och erfarenheter om fiber, fibernät och anslutning av fastigheter erbjuder dig möjligheter att lyckas ännu bättre med ditt nästa fastighets-/byggprojektprojekt.

På den här fördjupningen lär du dig om fibernätet och hur man bäst ansluter en fastighet redan i byggfasen men också om själva fibern, dess kapacitet och egenskaper. Du får också svaret på hur ett allt mer trådlöst uppkopplat samhälle kan behöva ännu mer fiber.

Efter denna fördjupning är du "Stockholmscertifierad fibervetare" med kunskaper nyttiga för såväl privata som yrkesmässiga sammanhang.

Deltagare
Micael Hjelm
Chef förbindelseplanering

Johanna Lind
Strategisk Nätplanerare

Jörgen Engvall
Kundansvarig

Moderator
Linda Saltin


Tidpunkt
Torsdagen den 20 September kl.11-12


Möt oss på Business Arena Stockholm

För bygg- och fastighetsföretag

Illustration Bygg- och fastighetsbolag

Fibernätet i Stockholm möjliggör för företag och fastighetsägare att använda fiber i egen regi samt för telekom-/internet-operatörer att leverera sina tjänster.

 

Vi bistår dig i med fiberanslutning av såväl byggbod/byggetablering som av din färdiga byggnad.

Läs mer

Kontakta oss

Har du några frågor är du välkommen att kontakta:

Jörgen Engvall
Tel. 08-508 30 256

eller

Jörgen Hallsund
Tel. 08-508 30 239