Så arbetar vi för att bli ”Världens smartaste stad”

Illustration Världens smartaste stad
Avdelningen för digital utveckling på Stadsledningskontoret i Stockholm ger tillsammans med Stokab och representanter för några av de pågående genomförande projekten en inblick i resan från vision till verklighet avseende att bli "Världens smartaste stad".

Vilka praktiska aktiviteter är beslutade och på gång? Hur kan fastighetsägare i staden påverka, delta och påverkas? Hur kan trafikflödesmätning komma fastighetsägare till nytta?

Deltagare
Veronica Thunholm
vice vd Stokab

Janette Palm
Avdelningen för digital utveckling på Stadsledningskontoret,
Stockholms stad

Representanter från pågående projekt

  • Claes Johannesson – Stockholm som smart och uppkopplad stad
  • Gunilla Gruvegård – Smarta lås i Stockholms stad
  • Maria Holm – Smart och uppkopplad belysning
  • Petra Robin – Smart trafikstyrning
  • Agust Wadström – Öppna och delade data
  • Stefan Melander – Tekniska förutsättningar

Tidpunkt och plats
Torsdag den 20 September kl. 12.30 -13.00
på Mötesplats Stockholm, Plan 3, Plats 3L01


Möt oss på Business Arena Stockholm