Trafikkontoret bidrar till smart city

Människor i rörelse
Under våren driftsätter Trafikkontoret sju strategiska mätpunkter i Stockholm för flödesmätning av gång- och cykeltrafik. Mätningen är helt automatisk och resultatet skall ge ett kraftfullt verktyg för stadsplanering. Projektet ingår i Stokabs Smart city-koncept.

Bakgrunden till projektet är Stockholms stads Framkomlighetsstrategi där gångtrafik är ett prioriterat trafikslag och målsättningen är att öka antalet resor till fots. Trafikmätningar av just gångtrafik har tidigare gjorts manuellt och under kortare tidsintervaller. De sju mätpunkterna kan, förutom generera faktiska data, även bidra till utvärdering av leverantörer av mätutrustning.

Dessa mätningar skall ge Trafikkontoret möjlighet att planera drift- och underhåll av gång- och cykelbanor samt dess utformning. Men även insikt i hur väderleksförhållanden påverkar oss medborgares vägval exempelvis, berättar Anders Broberg, chef Samhällskontakter hos Stokab.

En av de strategiska punkterna är korsningen Hornsgatan/Torkel Knutssons gata där det dagligen passerar tusentals personer till fots. Övriga platser som ingår i projektet är Kungsgatan, Odengatan, Kistagången, Johan Skyttes Väg, Hägerstensvägen och Hammarby Allè.

Förutom energioptimering för belysningen så kan sådan här information hjälpa oss att exempelvis avgöra vilka platser som är prioriterade för värmeslingor i marken, berättar Stefan Eriksson, Trafikanalytiker på Trafikkontoret.

Dessutom kan vi få svar på hur stor del av en gatas utrymme ska ges till olika trafikslag. Dessutom kan det vara intressant för en näringsidkare som vill etablera sig att ta del av flödet av människor som passerar gatan etc, avslutar Stefan.

Projektet är en utvidgning av testbädden Urban ICT Arena i Kista till mer trafikintensiva platser runt om i Stockholm.


Presskontakt

Susanne Lekengård, kommunikationschef

Susanne Lekengård

Kommunikationschef

Telefon:
08-508 30 240

Mobil: 076-12 30 240

 

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Stokabs Kommunikationsenhet