Svartfiber skapar ökad konkurrens och lägre priser

Analysföretaget RISE Acreo har i en studie jämfört bredbands-marknaden 2012 mot idag och konstaterar att antalet tjänsteleverantörer ökat och bredbandspriser mot slutkund minskat.

Rapporten visar också att i de städer där staden själv äger fibernätet och erbjuder samtliga aktörer, på likvärdiga villkor, att driftsätta nätet - där råder största konkurrens på tjänster vilket skapar bästa prisbild för slutkund.

För de aktörer som inte har egna nät, till exempel vid utbyggnaden av 4G, är tillgången till svartfiber särskilt viktig.

Ladda ner

Läs hela rapporten som RISE Acreo tagit fram på uppdrag av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. (PDF öppnas i eget fönster)


Presskontakt

Susanne Lekengård, kommunikationschef

Susanne Lekengård

Kommunikationschef

Telefon:
08-508 30 240

Mobil: 076-12 30 240

 

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Stokabs Kommunikationsenhet