Global datahalls- och energikonferens 1-2 april

DCD_EnergySmart
Stockholm blir värd för diskussioner om innovativa datacenter vid konferens den 1-2 april 2019 på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Deltagare är intressenter från datacenter- och energisektorn från Europa, USA och Asien. Syftet är att belysa och debattera de energiutmaningar den digitala infrastrukturens operatörer har.

Talare som är bekräftade är bland annat från Greenpeace, ENTSO-E, Equinix, Uptime Institute, OX2 Wind, Microsoft, Stockholm Exergi, RISE SICS, Telia och Bahnhof.

Konferensen kommer utforska hur datahallar kan bli mer effektiva och innovativa, inte enbart inom datacentren men också genom att bygga partnerskap med leverantörer av nödvändiga infrastrukturtjänster. Norden leder idag utvecklingen inom hållbar och återvunnen energi och utforskar redan hur datacenter kan utnyttja sina anläggningstillgångar bättre och samtidigt stödja elnätets behov stabilitet och balans i framtidens energisystem. I Stockholm har vi varit speciellt framgångsrika med att utveckla affärsmodeller för återvinning av datacenters överskottsvärme.

Stockholm har därtill ett av världens största, öppna fibernät, vilket ger ett gynnsamt klimat för datacenters.

Stokabs öppna fibernät ger unika möjligheter för alla som vill etablera datacenter i Stockholmsregionen. Vi har många års erfarenhet av att arbeta med datahallar och utvecklingen av Stockholm Data Parks skapar nya och miljövänliga möjligheter för fler kunder, säger Staffan Ingvarsson, VD för Stokab.


Info och anmälan

Datum: 1-2 april 2019
Lokal: Munchenbryggeriet Stockholm


Läs mer om konferensen

/Moore about the conferens English flag_Read in english


Anmäl dig här/Sign up English flag_Read in english


 

Arrangörerna

Stockholm Data Park är ett initiativ där Stockholm Stad, Ellevio, Stokab och Stockholm Exergi gått samman för att attrahera datahallsinvesteringar till Stockholm för att öka värmeåtervinningen i datahallsbranschen samtidigt som Stadens miljömål att bli helt fossilfri underlättas. Datacenter Dynamics är datahallsbranschens största mediaaktör.


 

Stockholm Data Parks English flag_Read in english