Stokab i korthet

Bild på belyst fiber
Stokab tillhandahåller ett öppet och konkurrensneutralt fibernät med syfte att stimulera en positiv utveckling för Stockholmsregionen. Stokab erbjuder fiberoptiska kommunikationslösningar på likvärdiga villkor till alla såväl operatörer, företag som offentlig verksamhet i behov av datakommunikation.

Nätet är världens största öppna fibernät och motsvarar över 45 varv runt jorden med sina 1,8 miljoner fiberkilometer, 9 500 kabelkilometer, 600 korskopplingar och mer än 24 000 anslutningspunkter.

Olika ändamål med fibern

Stokab startades 1994 och ägs av Stockholms stad. Bolaget har över 900 kunder. Av dessa är över 100 operatörer (ex bredbands-leverantörer). Olika kunder använder fiberförbindelserna för olika ändamål. En mobiloperatör använder bland annat fiberförbindelser för att ansluta sina basstationer, medan en bank använder förbindelserna till att knyta ihop sina kontor.

Nätets utbyggnad och omfattning

Utbyggnaden av nätet påbörjades i de kommersiella kvarteren av Stockholms innerstad, samt de större industriområdena runt Stockholm. Nätet har sedan växt utifrån marknadens efterfrågan. Nätet täcker idag i stort sett hela innerstaden, bostadsområden, kontors- och affärscentra, samt alla skolor, museer och andra kommunala verksamheter. Nätet omfattar även förbindelser till alla kommuner i länet, grannlänen samt öar i Stockholms skärgård.

En kraftfull och robust IT-infrastruktur är nödvändigt i en smart, hållbar och innovativ stad för att möjliggöra datakommunikation med hög kapacitet, tillgängligt för företag och medborgare, över allt och dygnet runt.

Fiberoptik

Fiberoptik är ett optiskt system för över föring av ljus som med sin överlägsna kapacitet över träffar och därmed ersätter koppar tråd som medium för olika former av digital kommunikation. Fiberoptik används för över föring av bland annat datakommunikation, TV och telefoni. En optisk fiber är tunnare än ett hårstrå och kan överföra miljoner telefonsamtal eller hundratals TV -kanaler samtidigt.

2009 tilldelades Charles K. Kao Nobelpriset i fysik "för banbrytande insatser angående ljustransmission i fibrer för optisk kommunikation".


Stokabs årsredovisning 2017

Mer om fiber