Arbeta hos oss

Stokab befinner sig i en bransch under snabb utveckling vilket ställer stora krav på vår förmåga att snabbt anpassa oss till marknadens förutsättningar och våra kunders behov.

Därför arbetar vi med strategiska personalutvecklingsfrågor och är samtidigt delaktiga i det dagliga arbetet med utveckling av processer och arbetssätt. Den snabba förändringstakten på marknaden gör att vi kontinuerligt tillgodoser de kompetensutvecklingsbehov som uppstår. Målsättningen är att bygga upp en gedigen kompetensplattform som ska skapa trygghet, utveckling och framgång för våra medarbetare.

Friskvård

Vi arbetar systematiskt och strategiskt med arbetsmiljö och hälsa. Det är en investering för framtiden både för individen och företaget. Genom balans mellan arbete och fritid får vi en högre frisknärvaro som ger ökad lönsamhet på längre sikt. Vi tror att olikheter kompletterar varandra och skapar en dynamisk och kreativ miljö som för företaget framåt, vårt arbete med jämställdhet och mångfald är starkt integrerat i verksamheten.

Våra framgångar baseras på våra medarbetares kompetens. Målen för vårt personalarbete är att företaget uppfattas som en attraktiv och ansvarsfull arbetsgivare samt att våra medarbetare känner arbetsglädje och trivs på jobbet.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta på Stokab, kontakta:
Åsa Lindberg, Administrativ chef
E-postadress: förnamn.efternamn@stokab.se


Kontakta oss

Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Stokabkoncernen är du välkommen att höra av dig. 

Åsa Lindberg HR-Chef på Stokab

Åsa Lindberg

Administrativ chef

 

Telefon:
08-508 30 228

 

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se