Innehållskrav på fakturor

Händer på datorns tangenter
Fakturor som skickas till AB Stokab ska innehålla följande obligatoriska information.

Leverantörsuppgifter

 • Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)
 • Fullständiga juridiska namn
 • Fullständiga adress
 • Organisationsnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Plusgiro eller Bankgiro
 • Uppgift om F-skatt

Fakturauppgifter

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Betalningsvillkor
 • Förfallodatum (30 dagar om inget annat överenskommits)
 • Dröjsmålsränta enligt räntelagen

Mottagaruppgifter

 • Fakturaadress
 • Leveransadress
 • Fullständiga juridiska namn + bolagskod
 • Referens: Inköpsordernummer. Föreligger ej inköpsordernummer skall bolagskod-resursnummer-projektnummer alternativt kostnadsställe anges.
 • Specifikation/underlag för fakturerade kostnader
 • Moms per momssats samt totalt momsbelopp
 • Totalt fakturabelopp

Ofullständiga fakturor

Ofullständiga eller felaktiga fakturor har vi inte möjlighet att behandla och dessa kommer således att returneras.

Dröjsmålsräntor accepteras inte på fakturor, som har returnerats på grund av ovanstående nämnda brister.

Övrigt

Faktureringsavgifter och andra dylika avgifter ska inte utgå.


Fakturaadress

AB Stokab
KUND ID STH212
106 42 Stockholm

 

Faktura via e-post

Sth0000@privatgirot.se


 

Org.nr: 556475-6467

Elektronisk fakturering

Stokab följer Stockholms stads riktlinjer för elektronisk fakturering som trädde i kraft den 1 april 2019. Om inte annat överenskommit gäller det som framkommer där.

Läs mer på Stockholms stads hemsida