Årsredovisning 2017

Stokabs projektledare Henrik Grubbström på plats i Äppelviken, som är ett av de områden där ett antal flerfamiljshus och kommersiella fastigheter har anslutits till fibernätet under året.
Under 2017 har efterfrågan på fiber har varit mycket hög och antalet levererade förbindelser under ett år har för första gången i företagets historia passerat 3 600. I år redovisar vi för första gången vårt hållbarhetsarbete med utgångspunkt från GRI (Global Reporting Initiativ) Standards riktlinjer.

Året i korthet - hela koncernen

  • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 784 mkr (752 mkr).
  • Orderingången uppgick till 305 Mkr (338)
  • Antalet levererade nya förbindelser 3 681 (2 868),vilket är rekord.
  • Resultatet före skatt 234 mkr är oförändrat mot föregående år (234).
  • Årets investeringar uppgick till 225 mkr (214).

Uppgifter inom parantes avser 2016.

Siffror enbart för Stokab hittar du i pdf-länk till höger


Ladda ner

Stokabs års- och hållbarhetsredovsining 2017

Års- och hållbarhets-redovisning 2017

Klickbar version för mer information
(Pdf öppnas i eget fönster)


Vanlig pdf
(Pdf öppnas i eget fönster) 

Tidigare Årsredovisningar

Presskontakt

Karin Ytterström, Kommunikationschef

Karin Kyllerman

Kommunikationschef

Telefon:
08-508 30 240

Mobil: 076-12 30 240

 

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Stokabs Kommunikationsenhet