Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Stokabs års- och hållbarhetsredovisning 2018
Årets resultat uppgick till 247 mkr, vilket är 13 mkr högre än 2017 och är en konsekvens av hårt arbete och hög efterfrågan på fiber. Det strukturerade hållbarhetsarbetet fortsätter och under året har vi genomfört en rad aktiviteter inom våra prioriterade fokusområden.

Året i korthet - hela koncernen

  • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 815 mkr (784 mkr).
  • Orderingången uppgick till 265 Mkr (305)
  • Antalet levererade nya förbindelser 3 296 (3 681)
  • Resultatet före skatt 247 mkr vilket är det bästa i historien (234).
  • Årets investeringar uppgick till 221 mkr (225).

Uppgifter inom parantes avser 2017.

Siffror enbart för Stokab hittar du i pdf-länk till höger


Ladda ner

Stokabs års- och hållbarhetsredovisning 2018

 

 

 

 

 

Stokabs års- och hållbarhetsredovisning 2018

Ladda ner
(Pdf öppnas i eget fönster)

Tidigare Årsredovisningar

Presskontakt

Susanne Lekengård

Kommunikationschef

Telefon:
08-508 30 240

Mobil: 076-12 30 240

 

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Stokabs Kommunikationsenhet