Tidigare år

Här kan du ladda ner äldre årsredovisningar i pdf-format. Samtliga öppnas i eget fönster.

Stokabs årsredovisning 2015

2015

Stokabs årsredovisning 2016

 

 2016

Stokabs års- och hållbarhetsredovisning 2017 

 


2017

Årsredovisning 2014 för AB Stokab

2014

Årsredovisning 2013 för AB Stokab

2013

Årsredovisning 2012 för AB Stokab

2012

Årsredovisning 2011

2011

Årsredovisning 2010

2010

Årsredovisning 2009

2009

Årsredovisning 2008

2008

Årsredovisning 2007

2007

  Årsredovisning 2006

2006

Årsredovisning 2005

2005

Årsredovisning 2004

2004

Årsredovisning 2003

2003

Årsredovisning 2002

2002

Årsredovisning 2001

2001