Vårt hållbarhetsarbete

Sedan 2017 har vi arbetat strukturerat med vårt hållbarhetsarbete och under 2018 har detta visat sig i en mängd genomförda aktiviteter inom våra prioriterade fokusområden.

Vi förverkligar det uppdrag vi har från våra ägare – att skapa goda förutsättningar för en företagsvänlig, klimatsmart och hållbar stad för alla. 

Illustration för GRI StandarsRedovisning enligt GRI Standards
I hållbarhetsredovisningen har vi fokuserat på fem viktiga områden som identifierats utifrån en väsentlighetsanalys.