Stokabs historia

Bild på brunnsöppnare
Stokab startades 1994 för att främja konkurrens på tjänstenivån. Skälet var att staten inte delade upp det dåvarande Televerket i en fristående neutral infrastrukturdel och en tjänstedel. Beslutet Stockholms stad tog har visat sig vara mycket klokt.

I början av 90-talet avreglerade Sverige som ett av de första länderna i världen telekomsektorn. Trots att flera riksdagspartier föreslagit att det dåvarande Televerket skulle delas upp i en fristående neutral infrastrukturdel och en tjänstedel, behölls Televerket intakt.

Politikerna i Stockholm menade att det inte skulle vara en bra idé om exempelvis ett bussbolag ägde Sveavägen och sedan tog betalt av konkurrenterna när det ville trafikera gatan. Samma synsätt tillämpades på telekomområdet.

Stokab bildas

För att få konkurrens, mångfald och valfrihet krävs att en neutral aktör tillhandahåller den grundläggande IT-infrastruk-turen till alla på likvärdiga villkor. Därför startades, i brett samförstånd över blockgränserna, IT-infrastrukturbolaget Stokab med den enda uppgiften att förse marknaden med de fiberförbindelser som behövs.

Stockholms sjukhus ansluts

När alla sjukhusen i länet 1996 var anslutna med fiberförbindelser kunde Stockholms läns landsting för första gången upphandla tele- och datakommunikation som tjänst. Kostnaden sänktes då med 50 procent, 60 miljoner kronor årligen. I och med att Stokabs nät är öppet för alla på likvärdiga villkor kan alla som verkar i Stockholm göra motsvarande.

Utbyggnad efter behov

Utbyggnaden av nätet påbörjades i de kommersiella kvarteren av Stockholms innerstad, samt de större industriområdena runt Stockholm. Nätet har sedan växt utifrån marknadens efterfrågan. Nätet täcker idag större delen av innerstadskvarteren, bostadsområden, kontors- och affärscentra, samt alla grundskolor, högskolor, museer och andra kommunala verksamheter. Nätet omfattar även förbindelser till grannlänen samt öar i Stockholms skärgård.

I februari 2013 avslutades världens största Fiber-till-hemmet-projekt och därmed är nästan samtliga flerfamiljshus i innerstaden och ytterstadsområden anslutna till Stokabs nät.

45 varv runt jorden

Stokabs fibernät motsvarar idag 45 varv runt jorden med sina 1,8 miljoner fiberkilometer, fördelat i 9 500 kabelkilometer, cirka 600 korskopplingar och anslutningsnoder och mer än 24 000 anslutningspunkter.


Kontakta oss

AB Stokab

Box 6813, 113 86 Stockholm

Besöksadress:
Pastellvägen 6, plan 4 och 5, Johanneshov

Leveransadress:
Pastellvägen 6, plan 4


Växel:
08-508 30 200
Fax:
08-508 30 210

E-post:
info@stokab.se


Kundservice Sälj:
08-508 30 250

Kundservice Nät/Drift:
08-508 30 260


Presskontakt

Susanne Lekengård
Kommunikationschef
Telefon:
08-508 30 240
Mobil:
076-123 02 40

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Receptionens öppettider:

Måndag – torsdag: 8.00 – 16.45
Fredag: 8.00 – 16.15

Stockholms telehistoria!