Vi reder ut frågor om fiber!

Välkommen på infomöte hos Stokab
Stokab har anslutit 9 av 10 flerfamiljsfastigheter och kommersiella fastigheter i Stockholm till vårt optiska fibernät, så med största sannolikhet finns en Stokab-anslutning/Husnod redan i din källare.

Vi välkomnar nu dig till en informationsträff för att öka dina kunskaper till genomtänkta beslut om uppkoppling och användning av fiberanslutningen. Under mötet besvarar vi frågorna:

  • Vad är Stokab och vad innebär en anslutning till Stokabs nät?
  • Hur skall man göra med nätet i fastigheten?
  • Vilka tjänster/operatörer finns det att välja på

Vi hjälper dig att förstå vilka möjligheter ni har tack vare er anslutning till vårt nät.

När och var

Informationsträff sker på kvällstid mellan klockan 17:30 och 18:30  i Stokabs lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm.

Nästa tilfälle är den 16 januari 2018


Välkommen till
Stokab
Tulegatan 11, 4tr i Stockholm

Hitta hit


Anmäl dig här

Om ni är fler från er som vill komma måste varje person anmäla sig själv.
*OBS! Alla fält är tvingande för att vi ska kunna kontakta dig med information inför mötet.

Namn*
Fastighetsägare/Bostadsrättsförening*
Telefonnummer*
E-postadress*
Välj ett tillfälle när du vill gå*
Välj tillfälle

Stokabs nät

Håll markören ovanför respektive bild för mer info

Illustration Stokabs nät Illustraion Husnod

Stokabs nät
Se film om fibernätet

Husnoden
Se film om Husnoden
Illustration Fastighetsnät Illustration Anslutningsnod
Fastighets-
nätet
Anslutnings-
noden
Illustrtion Stockholms stadshus, Stokabs ägare  
Ägaren  

Ladda ner mer info

Informationsfolder om fastghetsnät

Framtidens
kommunikationsnät
Ladda ner
(PDF-fil öppnas i
eget fönster)


 

Informationsblad till Fastighetsägare

Informationsblad
Ladda ner
(PDF-fil öppnas i
eget fönster)


 

Informationsfolder

Bredbandshandboken

Fastighetsägarna i Stockholm
har tagit fram en broschyr om
det mesta som rör bredband.

Ladda ner på deras hemsida.
(Länk till Fastighetsägarna
i Stockholm)