Inför nybyggnation

Är du byggherre eller fastighetsägare och står inför nyproduktion av flerfamiljs-, kommersiell- eller handelsfastighet i Stockholm? Då är det vi som medverkar till att fastigheten blir framtidssäkrad genom anslutning till stadens IT-infrastruktur.

Genom att ansluta din fastighet till Stokabs fibernät möjliggörs all typ av data- och telekommunikation som mobitelefoni (3G, 4G och 5G), internetkapacitet, molntjänster, inomhustäckning. Din fastighet är redo för digitaliseringens alla framtidsmöjligheter.

Ta med Stokab i byggprocessen

Kontakta oss redan tidigt i din byggprocess för att säkerställa att anslutningen kan ske så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt för alla parter.

 


 

Ladda ner och läs mer

Informationsfolder om fastghetsnät  Informationsfolder

Framtidens kommunikationsnät

Ladda ner
(PDF-fil öppnas i eget fönster)

Bredbands-
handboken

Fastighetsägarna i Stockholm har tagit fram en broschyr om det mesta som rör bredband.

Ladda ner på deras hemsida.
(Länk till Fastighetsägarna i Stockholm)


Var är du i byggprocessen?

Var är du i byggprocessen?

Vi hjälper dig att planera in din fastighet i vårt nät och säkerställer att rätt kapacitet finns hela vägen bakåt i vårt nät.

Gå direkt till sidan

Kort om fibernätet

Håll markören ovanför respektive bild för mer info

Illustration Stokabs nät Illustraion Husnod

Stokabs nät
Se film om fibernätet

Husnoden
Se film om Husnoden
Illustration Fastighetsnät Illustration Anslutningsnod
Fastighets-
nätet
Anslutnings-
noden
Illustrtion Stockholms stadshus, Stokabs ägare  
Ägaren