Var är du i byggprocessen?

Oavsett var du befinner dig i processen kan du kontakta Stokab angående din nybyggnation. Ju tidigare vi får information desto större möjlighet har vi att planera in din fastighet i vårt nät och då också säkerställa att rätt kapacitet finns hela vägen bakåt i vårt nät.

I steg 1 till 3 har vi god framförhållning och kan ge dig bra förutsättning att framtidssäkra din fastighet. Är du längre fram i byggprocessen, till och med färdig för inflyttning, kan vi kan hjälpa dig ändå.

Så här gör du bäst för att fiberansluta din fastighet som ska byggas

  1. Börja med att fylla i och skicka in blanketten "Föranmälan Fiber" (PDF öppnas i eget fönster).

  2. Beroende på i vilken fas du befinner dig i får du här här kort beskrivning och vad du bör tänka på vid varje skede.

Symbolbild Marktilldelning/ansökan om detaljplan

Kontakta oss när du fått marktilldelning eller ansökt om detaljplan för nybyggnation. Utifrån information som du lämnat i blanketten tittar vi på bästa sätt att ansluta din blivande fastighet och kontaktar dig för att få kompletterande information.

Byggfas 2 Planering/Projektering

 

 

I den här fasen av projektet planerar vi tillsammans in fiberanslutningen genom att fastställa placering av husnod, intaget i byggnaden och riktningen på kanalisationen så att den når vårt nät på bästa vis.

Har du sedan tidigare gjort Föranmälan Fiberanslutning Stokab använder du ditt ärendenummer som referens i dialogen.

Byggfas 3 Byggnation/Markberedning

 

 

Har du redan påbörjat ditt byggprojekt är det ännu inte försent att säkerställa anslutning till inflyttning.

Tänk på att vara tydlig med din tidplan. Bifoga gärna ritningar för bättre och effektivare handläggning.

Stokabs Byggledare/Projektledare ansvarar för leveransen och är den du kontaktar när du har frågor eller vill diskutera anslutningen av kanalisationen, kabeldragningen eller montering av Husnoden.

Byggfas 4 Inflyttning

 

 

Är fastigheten färdig för inflyttning och inte har en fiberanlutning kan vi även i detta skede hjälpa dig. Det medför dock längre leveranstider på grund av schaktning i gatumiljö och eventuellt på fastighetsmark.

Har du haft ett registrerat ärende hos oss är det nu dags att nyttja resultatet genom ev. egna anslutningar för eget behov och genom tjänsteleveranser till nöjda hyresgäster med vald-/valda tjänsteleverantörer.


Börja här - fyll i blanketten

Blankett Föranmälan Fiberanslutning

Ladda ner blanketten, fyll i och e-posta

Det här händer sen
Vi tar emot ditt ärende och registrerar ett ärendenummer, som sedan skickas till den e-postadress som du anger i blanketten.

Ladda ner

Informationsblad Inför nybyggnation och byggprocessen

Informationsblad
Ladda ner (PDF öppnas i eget fönster)

Om Stokabs nät