Våra produkter

Stokab erbjuder sina kunder att hyra fiberförbindelser på likvärdiga villkor via olika produktpaketeringar och affärsmodeller. När du hyr en optisk fiber av Stokab får du exklusiv nyttjanderätt till en förbindelse eller en hel nätstruktur – du väljer själv!