Anslutningsförbindelse A-nod

Fiber till hemmet
Stokab Anslutningsförbindelse A-nod utgörs av singelfiber till fastigheter - såväl kommersiella fastigheter som flerfamiljshus – och vänder sig främst till tjänsteoperatörer. Via Stokabs anslutningsnoder får du som tjänsteoperatör möjlighet att nå ännu fler slutkonsumenter inom Stockholms stad.

Infrastruktur i form av el, vatten/avlopp och värme är nödvändigt för en fastighet liksom en framtidssäker fiberinfrastruktur för tv, bredband och telefoni.

Säkra för framtiden

Vid utbyggnaden i Stockholms stad har vi framtidssäkrat fastigheterna genom att ansluta med mycket fiber för att kunna upplåta en fiber per varje lägenhet.

Fördel för operatören

Stokabs anslutningsnoder är specialanpassade utrymmen som är driftsäkra och i rätt anpassad miljö med hög säkerhet. Genom att inplacera den aktiva utrustningen i anslutningsnoder utanför fastigheterna underlättar det servicen och ger minskat portspill. Dessutom samlokaliseras utrustningen till en gemensam plats.


Kontakta oss

 

Jörgen Engvall
Jörgen
Engvall
08-508 30 256

 Bengt Forslund
Bengt
Forslund
08-508 30 284

Jörgen Hallsund
Jörgen
Hallsund
08-508 30 239

Fredrik Persson
Fredrik

Persson
08-508 30 253

Linda Saltin
Linda
Saltin
08-508 30 245