Fiberförbindelse A-nod

Fiber till hemmet
Stokab Fiberförbindelse A-nod utgörs av fiberpar till fastigheter - såväl kommersiella fastigheter som flerfamiljshus. Via Stokabs anslutningsnoder får du som tjänsteoperatör möjlighet att nå ännu fler företag inom Stockholms stad.

Infrastruktur i form av el, vatten/avlopp och värme är nödvändigt för en fastighet liksom en framtidssäker fiberinfrastruktur för tv, bredband och telefoni.

Säkra för framtiden

Vid utbyggnaden i Stockholms stad har vi framtidssäkrat fastigheterna genom att ansluta med mycket fiber för att kunna upplåta ett fiberpar per varje lägenhet eller lokal.

Fördel för operatören

Stokabs anslutningsnoder är specialanpassade utrymmen som är driftsäkra och i rätt anpassad miljö med hög säkerhet. Genom att inplacera den aktiva utrustningen i anslutningsnoder utanför fastigheterna underlättar det servicen och ger minskat portspill. Dessutom samlokaliseras utrustningen till en gemensam plats.


Kontakta oss

Magnus Brodin

Magnus
Brodin

08-508 30 255

 Jörgen Engvall

Jörgen
Engvall
08-508 30 256

Bengt Forslund

Bengt
Forslund
 
08-508 30 284

 

 Jörgen Hallsund

Jörgen
Hallsund
08-508 30 239

Fredrik Persson

Fredrik
Persson
08-508 30 253

Linda Saltin

Linda
Saltin

08-508 30 245