Stokab Singelförbindelse Gaturum

Stokab Singelförbindelse Gaturum
Stokab Singelförbindelse Gaturum utgörs av singelfiber till överlämningspunkter i gaturummet och vänder sig främst till tjänsteoperatörer. Via Stokabs anslutningsnoder får du som tjänsteoperatör möjlighet att nå ännu fler slutkonsumenter inom Stockholms stad.

Infrastruktur i form av el, vatten/avlopp och värme är nödvändigt för en fastighet liksom en framtidssäker fiberinfrastruktur för tv, bredband och telefoni.

Säkra för framtiden

Vid en framtida utbyggnad av fibernätet i gaturummet har vi möjliggjort för den smarta stadens tjänster såsom 5G och Internet of Things.

Fördel för operatören

Stokabs anslutningsnoder är specialanpassade utrymmen som är driftsäkra och i rätt anpassad miljö med hög säkerhet. Genom att inplacera den aktiva utrustningen i anslutningsnoder utanför fastigheterna underlättar det servicen och ger minskat portspill. Dessutom samlokaliseras utrustningen till en gemensam plats.


Kontakta oss

 

Jörgen Engvall
Jörgen
Engvall
08-508 30 256

 Bengt Forslund
Bengt
Forslund
08-508 30 284

Jörgen Hallsund
Jörgen
Hallsund
08-508 30 239

Fredrik Persson
Fredrik

Persson
08-508 30 253

Linda Saltin, Kundansvarig på Stokab
Linda
Saltin
08-508 30 245