Stokab System Direkt

Hitta, utforska och ta del av Stokabs API - Stokab System Direkt. API:et riktar sig till bland annat till företag som önskar att integrera sina verksamhetssystem med Stokabs system i processen för förfrågan och beställning.

I utvecklarportalen beskriver vi hur API:et fungerar och är utformat.

Autentisering, felkoder och servicefönster

Autentisering och felkoder

Återkommande servicefönster

Kontakta oss om Stokab System Direkt