Servicefönster för API

För att hålla en god kvalitet och hög säkerhetsgrad genomför vi kontinuerligt underhåll i våra system. Under dessa servicefönster kan det förekomma störningar för dig som kopplat ditt system mot Stokab.

 

Serverunderhållen genomförs vid två tillfällen varje månad mellan klockan 17.00 och 24.00

Kommande Servicefönster

Tabellen visar månad och datum

Månad

Datum

Januari

18/1, 21/1

Februari

15/2, 17/2

Mars

15/3, 17/3

April

19/4, 21/4

Maj

17/5, 19/5

Juni

14/6, 16/6

Juli

19/7, 21/7

Augusti

16/8, 18/8

September

20/9, 22/9

Oktober

18/10, 20/10

November

15/11, 17/11

December

15/12, 17/12