En fossilbränslefri organisation 2030

Stockholms stad har satt målet en fossilbränslefri organisation 2030 och en fossilbränslefri stad till år 2040. Genom årliga mål och aktiviteter i Stokabs miljöhandlingsplan och våra fokusområden i hållbarhetsarbetet, har miljömedvetenheten och engagemanget ökat ytterligare i organisationen.

Det har lett till ett antal innovativa åtgärder för att minska vår klimatpåverkan, såsom att utveckla tekniska lösningar för att minska elförbrukning för kyla samt återföra värme från våra noder och knutpunkter. Dessutom har en metod för återanvändning av produkter tagits fram, en ökad källsortering och avfallshantering genomförts och i organisationen används fossilbränslefria fordon.


Läs mer om Stockholms stads klimatarbetelänk till annan webbplats