Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten ansvarar för Stokabs övergripande kommunikation, externt som internt. Välkommen att kontakta oss.

kommunikation@stokab.se