Vi söker en säkerhetsskydds-/ säkerhetschef

Vill du ta säkerhetsarbetet inom världens största öppna stadsnät till nästa nivå?
Som säkerhetschef leder du säkerhetsarbetet och vidareutvecklar koncernens säkerhetsarbete utifrån aktuell lagstiftning, Stokabs nya säkerhetspolicy samt utifrån de krav och förväntningar som Post- och telestyrelsen (PTS), Stockholms stad och våra kunder ställer på oss. Att upprätthålla en hög nät- och driftsäkerhet för Stokabs kunder är affärskritiskt för oss. Vi upplåter samhällsviktig och grundläggande IT-infrastruktur i Stockholm med omnejd.

Stokab söker en säkerhetschef där bilden visar en av Stokabs kvinnliga chefer på bild vid ett konferensbord i dialog med andra.

Ett av dina uppdrag blir att ta fram en flerårig plan för Stokabs fortsatta säkerhetsarbete, att implementera samt att följa upp planen och arbetet kontinuerligt. Säkerhetsarbetet sker inom alla delar av organisation och många medarbetare är involverade i arbetet med att ständigt minimera risker och genomföra säkerhetshöjande åtgärder.


Du leder övergripande vårt säkerhetsarbete och uppdraget är brett och omväxlande med många kontaktytor både internt och externt. Säkerhetsskydds-/säkerhetschefen rapporterar formellt till VD, men är organisatorisk underställd vice VD. I rollen ingår att arbeta gränsöverskridande i organisationen. Rollen omfattar inte personal- eller budgetansvar.