Privatperson

Som privatperson är du i många fall användare av Stokabs fibernät, antingen på ditt arbete eller i din bostad. Stokab hyr dock inte ut fiberförbindelser till privatpersoner eller levererar fiber till villaägare utan endast till företag.

Vi hyr inte ut fiberförbindelser till enskilda personer. Men du som privatperson kan dra nytta av fibernätet indirekt genom att nyttja tjänster via en operatör eller tjänsteleverantör.


Alla som bor och verkar i staden nyttjar fibernätet på olika sätt. Många funktioner i staden är baserade på digital kommunikation via fiber och det finns inte många branscher som inte använder sig av IT i dagens samhälle.


Transport, sjukvård, skola och näringslivet — alla använder IT på något sätt. Hemma i våra hushåll har vi bredband, TV och IP-telefoni. I framtiden kommer alla smarta funktioner vara beroende av ett väl fungerande och flexibelt fibernät.


Du som privatperson kan känna dig trygg i att bo i en väl fungerande stad och har ett stort utbud av leverantörer av digitala tjänster som är möjliga just på grund av vår fiberinfrastruktur.