Bostadsrättsföreningar

Bor du i en bostadsrättsförening inom Stockholms kommun har du med största sannolikhet en fiberanslutning från Stokab i din fastighet. Fiberanslutningen möjliggör att du kan få bredbands- och fastighetstjänster från många olika leverantörer.

För att få bredbandstjänster till din lägenhet behöver du ha en operatör eller tjänste-leverantör. De flesta har internet, TV och telefoni, så kallad triple-play, i sitt utbud. Det är sedan operatören eller tjänsteleverantören som hyr fiberförbindelsen från Stokab till fastigheten.


I Stokabs fibernät finns ett hundratal operatörer/tjänsteleverantörer som levererar tjänster till både företag och privatpersoner. Har du frågor kring fastighetsnät eller vill veta mer om möjligheterna med Stokabs anslutning kontakta gärna någon av våra säljare.


Vi har också regelbundna informationsträffar under året så anmäl dig gärna till någon av dem för mer information. Finns ingen informationsträff publicerad här på sidan är du välkommen att kontakta våra kundansvariga i länken till vänster.


För att kunna använda sig av fiberanslutningen från oss krävs två saker:

Fastighetsnät från Stokabs husnod i källaren till varje lägenhet

Fastighetsnätet kan vara byggt på olika sätt. Många gånger hjälper den blivande operatören/tjänsteleverantören till med att bygga fastighetsnätet, men det finns även fristående aktörer. Här är det viktigt att fastighetsägaren säkerställer att dessa har en kontakt med Stokab så att kopplingen till Stokabs husnod blir korrekt utförd.

 

Läs mer om hur din bostadsförening ansluter er fastighet till Stokabs nät och installerar ett fastighetsnät i foldern längst ned på denna sida.

Kontakta oss

Vill du veta mer om ditt företags möjligheter via Stokabs fibernät, varmt välkommen att kontakta våra Kundansvariga.


LÄNK TILL STOKABS KUNDANSVARIGA