Nybyggnation av fastigheter

Är du byggherre eller fastighetsägare och står inför nyproduktion av flerfamiljs-, kommersiell- eller handelsfastighet i Stockholm? Då är det vi som medverkar till att fastigheten blir framtidssäkrad och ansluten till IT-infrastrukturen i Stockholms kommun.

När din fastighet ansluts till Stokabs fibernät möjliggörs all typ av data- och telekommunikation såsom mobiltelefoni (3G, 4G och 5G), internetkapacitet, molntjänster och inomhustäckning. Med anslutning till Stokabs svartfiber är fastigheten också redo för digitaliseringens alla framtidsmöjligheter. I dagsläget finns ingen snabbare kommunikationsteknik än den ljusimpulsöverföring som sker i optisk fiber.

Spar tid och pengar med Stokab tidigt i byggprocessen

Oavsett var du befinner dig i processen kan du kontakta Stokab angående din nybyggnation. Ju tidigare vi får information desto större möjlighet har vi att planera in din fastighet i vårt nät och säkerställa att anslutningen kan ske så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt för alla parter.


Om du tar in oss i steg ett till tre nedan har vi god framförhållning och kan ge dig bra förutsättningar för att framtidssäkra din fastighet. Är du längre fram i byggprocessen, till och med färdig för inflyttning, kan vi förstås hjälpa dig ändå.


Så här gör du bäst för att fiberansluta din fastighet som ska byggas:

Beroende på i vilken fas du befinner dig i får du här här kort beskrivning och vad du bör tänka på vid varje skede.

Planering och projektering

I den här fasen av projektet planerar vi tillsammans in fiberanslutningen genom att fastställa placering av husnod, intaget i byggnaden och riktningen på kanalisationen så att den når din fastighet och vårt nät på bästa vis.
Har du sedan tidigare skickat in blanketten Föranmälan FiberPDF till Stokab använder du ditt ärendenummer som referens i dialogen.

Byggnation och markberedning

Har du redan påbörjat ditt byggprojekt är det ännu inte försent att säkerställa anslutning före inflyttning. Fyll i blanketten Föranmälan fiberPDF om du inte har gjort det och tänk på att vara tydlig med din tidplan. Bifoga gärna ritningar för bättre och effektivare handläggning.
Stokab utser här en byggledare/projektledare som ansvarar för leveransen och det är den du kontaktar när du har frågor eller vill diskutera anslutningen av kanalisationen, kabeldragningen eller montering av husnoden.

Inflyttning

Är fastigheten färdig för inflyttning och har ingen fiberanlutning från Stokab kan vi även i detta skede hjälpa dig. Det medför dock längre leveranstider på grund av schaktning i gatumiljö och eventuellt på fastighetsmark. Kontakta oss för en förfrågan salj@stokab.se


Har du haft ett registrerat ärende hos oss är det nu dags att nyttja resultatet genom eventuella egna anslutningar för eget behov och genom att aktivera tjänsteleveranserna till nöjda hyresgäster med valda tjänsteleverantörer.

Kontakta oss

Vill du veta mer om ditt företags möjligheter via Stokabs fibernät, varmt välkommen att kontakta våra Kundansvariga.


LÄNK TILL STOKABS KUNDANSVARIGA