Nyproduktion i Stockholm

Är du fastighetsägare/byggherre som bygger nytt i Stockholm? Vi vill ha en dialog med dig/er kring hur vi bäst finner relationer mellan era arbeten och vårt fibernät i olika skeden av projekten. Kontakta oss för en personlig dialog och/eller för en dragning för ert arbetslag eller motsvarande.

Vårt fibernät finns i nästan samtliga flerfamiljsfastigheter och handels-/kommersiella fastigheter i Stockholm och vi bygger löpande ut i nyproduktion. Vi vill tillsammans med dig skapa bästa gemensamma möjligheter till samverkan och lösningar i projekten som blir så bra och kostnadseffektiva som möjligt för alla parter.

Anmäl dig till vår informationsmöte

Du kan också anmäla dig och dina kollegor till något av nedanstående tillfällen där vi ger introduktion till Stokab och vårt fibernät för just projektbranschen. Dessa tillfällen går också att boka företagsspecifikt för ditt arbetslag eller motsvarande. Hör bara av er med ert önskemål.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta mig eller mejla till salj@stokab.se