Projektera i Stockholm

Arbetar du med projektuppdrag inom fastighet, byggnation, väg, infrastruktur eller el-/fibernät i fastigheter i Stockholm? Då vill vi ha en dialog med dig kring hur vi bäst finner relationer mellan era arbeten och vårt fibernät i olika skeden av projekten. Kontakta oss för en personlig dialog eller för en dragning för ert arbetslag eller motsvarande. 

Vårt fibernät finns i nästan samtliga flerfamiljsfastigheter och handels-/kommersiella fastigheter i Stockholm och vi bygger löpande ut i nyproduktion. Tillsammans med dig kan vi skapa bästa gemensamma möjligheter till samverkan och lösningar i projekten, så att de blir så bra och kostnadseffektiva som möjligt för alla parter.

Anmäl dig till vårt informationsmöte

Du kan också anmäla dig och dina kollegor till något av nedanstående tillfällen där vi ger introduktion till Stokab och vårt fibernät för just projektbranschen. Dessa tillfällen går också att boka företagsspecifikt för ditt arbetslag eller motsvarande. Hör bara av er med ert önskemål.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta mig eller mejla till salj@stokab.se